Новости
15.09.2014.
Изложба на работни археолошки фотографии - Archaeology in progress – vol.2
1.09.2013.
Археолошки истражувања 2013
15.07.2013.
Санација и конзервација на копиите на керамичките предмети во Неолитското село

Музеј на отворено

Проектот “Реконструкција на неолитското село на локалитетот Тумба Маџари” е замислен со неколку едукативни и туристички содржини кои се реализирани на западниот дел од имотот на Музеј на Македонија каде е потврдено дека нема археолошки траги...

За Локалитетот

Локалитетот се наоѓа во сегашната населба Ченто и е најзначајната неолитска населба во Скопската котлина. Откриен е во 1961/2 година во текот на археолошки рекогносцирања за изградбата на автопатот...

Посетете не

Галерија